Tijdens Viruskenner leer je van alles over hygiëne, infectieziekten en hoe jezelf en je omgeving te beschermen. De wereld van infectieziekten is constant in beweging. Hoe houden jonge dokters en onderzoekers zoals de Viruskenner-coaches hun kennis up-to-date? Bijvoorbeeld, naast heel veel andere manieren,  door het bezoeken van en presenteren tijdens een congres:

Europees Virologie Congres (European Congress of Virology)

Afgelopen dagen vond het driejaarlijkse Europese Virologie Congres plaats in Rotterdam. Dit betekent dat er virologen uit heel Europa en daar buiten naar Nederland zijn afgereisd om over de laatste inzichten in de virologie te horen. De onderwerpen waren heel uiteenlopend, van allerlei virussen en allerlei onderzoeksgebieden. Denk bijvoorbeeld aan de ziekten die recent veel in het nieuws zijn geweest, zoals Ebola, Zika, dengue, MERS-coronavirus en influenza.

Op zondag 31 april is het congres geopend met een sessie waarbij de dalende vaccinatiegraad vanuit verschillende perspectieven werd bekeken: vanuit een wetenschapper, vanuit een public health specialist, vanuit een journalist en vanuit een psycholoog. Erg leuk om met elkaar te brainstormen wat wij hier als onderzoekers mee moeten. Maandag, dinsdag en woensdag waren de eerste en laatste sessies van de dag gezamenlijk. Tussendoor waren er verschillende sessies tegelijk in verschillende ruimten zodat iedere viroloog zijn eigen programma kon samenstellen. Een interessante gezamenlijke sessie ging bijvoorbeeld over zoönosen (ziekten die overdraagbaar zijn van dier op mens), waar bijvoorbeeld de Duitse wetenschapper Beer meer heeft verteld over het bornavirus, welke in eekhoorns voorkomt en in zeldzame gevallen de mens ernstig ziek kan maken. Bij de aparte sessies konden we kiezen uit onder andere de evolutie van virussen, influenza, de rol van virussen bij het ontstaan maar ook bestrijden van kanker, nieuwe ontwikkelingen in diagnostiek, behandelingen met antivirale middelen en produceren van nieuwe vaccins voor emerging diseases en HIV.

Aan het eind van iedere dag vond er een borrel plaats, waarbij alle bezoekers met elkaar konden napraten over de gepresenteerde studies en hun eigen onderzoek. Bovendien was er gedurende de borrel tijd voor de postersessies. Op verschillende plekken in het gebouw waren deze posters (van bijna een meter groot!) opgehangen en lieten onderzoekers hiermee resultaten van hun werk zien. Zo hingen er ook posters van Viruskenner coaches Thomas Langerak en Laura Doornekamp: