DONATE

Bank details

Cirion is a very efficient organization; most of our activities are performed on a voluntary basis. Still, some financial means are necessary. We thank you kindly for any sum contributed!

Viruskenner is an initiative of Cirion.

Name: Cirion Foundation
Location: Amstelveen, the Netherlands
Bank: ING BANK
Account number: 9015060
IBAN Code: NL94INGB0009015060
BIC: INGBNL2A

For Dutch: uw giften zijn aftrekbaar bij een IB-aangifte boven een drempel van 1% van het verzamelinkomen voor toepassing van de persoonsgebonden aftrek (met een minimum van € 60,-). Maximaal kunt u giften tot een bedrag van 10% van het verzamelinkomen voor toepassing van de persoonsgebonden aftrek aftrekken. Heeft u een partner, dan kijkt de fiscus naar het gezamenlijk bedrag van de verzamelinkomens voor toepassing van de persoonsgebonden aftrek. De fiscus accepteert als bewijs het dagafschrift van bank of giro waarop duidelijk wordt dat de gift daadwerkelijk is overgemaakt.

Cirion heeft door de belastingdienst de status van ANBI toegekend gekregen, en is daarmee vrijgesteld van de heffing van schenkingsrecht.