Logo Cirion

Cirion Foundation

the impact of infectious diseases

Prof. dr. Eric van Gorp

De kracht van Cirion

Placeholder Flash-video. U heeft geen Flash geïnstalleerd. Klik hier om Flash te downloaden.

Internist-infectioloog Dr. Eric van Gorp staat bekend om zijn specialistische kennis op het gebied van (virale) infectieziekten, bijvoorbeeld HIV en virale haemorrhagische koortsen, zoals dengue hemorrhagic fever (DHF). Zijn dagelijkse werkzaamheden spelen zich af in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, waar hij zijn patiënten behandeld en wetenschappelijke onderzoeksprojecten begeleidt. Als arts, wetenschapper en initiator van Cirion motiveert hij mensen een gezamenlijk doel te bereiken. Van Gorp: 'Cirion is opgericht om de kennis van infectieziekten te vergroten, waardoor zowel de preventie als de medische hulpverlening rondom infectieziekten verbetert. Cirion initieert de veranderingen noodzakelijk om die verbetering te bereiken. De snel veranderende epidemiologie van infectieziekten en de complexe vraagstukken rondom infectieziekten vragen om een brede, multidisciplinaire benadering.’

Fascinatie
Reeds als student werd van Gorp gegrepen door de mechanismen achter het ontstaan en de verspreiding van infectieziekten. Tijdens zijn opleiding tot internist behandelde hij reizigers die mysterieuze virusinfecties hadden opgelopen. Van Gorp: ‘Vergeleken met bacteriële infectieziekten zijn virale infectieziekten extra fascinerend, juist omdat virussen  ongrijpbaarder zijn. Ze muteren, passen zich aan, en door de globalisering verspreiden nieuwe infecties zich sneller over de aardbol dan ooit. Het nemen van passende voorzorgsmaatregelen, bijvoorbeeld door te vaccineren, is vaak de beste optie want voor de meeste virussen is geen medicijn beschikbaar. Virale infectieziekten zijn vaak uiterst moeilijk te diagnosticeren. Voor het stellen van de juiste diagnose is het reisverhaal van de patiënt van groot belang.’

Gevaar
De geschiedenis laat een patroon zien waarin de mensheid elke vijftig tot zestig jaar wordt geconfronteerd met een wereldwijde griepuitbraak (pandemie), met als bekend voorbeeld de Spaanse Griep in 1918 die verantwoordelijk was voor vele miljoenen doden. Een ander bekend voorbeeld is de verspreiding van het HIV virus.  Van Gorp: ‘We bevinden ons momenteel in een tijdsbestek waarin de kans op een nieuwe pandemie groot is. Zo bestaat er een reëel gevaar dat het vogelgriepvirus samen met een menselijke griepvariant zal muteren tot een nieuwe levensbedreigende virusvariant. Om ons effectief te kunnen wapenen tegen toekomstige bedreigingen van virussen moeten de factoren worden onderzocht die van invloed zijn op het ontstaan en de verspreiding van infectieziekten. En dat zijn er nogal wat.’

Kennis
Dr. van Gorp gelooft in de kracht van de wetenschap: 'Nieuwe inzichten kunnen snel in de praktijk worden gebracht, bijvoorbeeld door nieuwe kennis op te nemen in de scholingsprogramma's die Cirion ontwikkelt. Naast wetenschappelijk onderzoek vormt scholing een speerpuntactiviteit van Cirion. Mensen kunnen infecties beter voorkomen wanneer zij weten hoe bepaalde infectieziekten ontstaan en hoe ze zich verspreiden. Ook beleidsmakers kunnen nieuwe maatregelen baseren op onderzoeksresultaten en zo helpen om de verspreiding van infectieziekten te voorkomen. Cirion wil veranderen om te verbeteren. Onze activiteiten richten zich derhalve zowel op wetenschappelijk onderzoek als op een blijvende verbetering van de lokale infrastructuur. Cirion slaat zo een brug tussen wetenschap, maatschappij en praktijk.'

De kracht van Cirion
De wisselwerking tussen wetenschap, maatschappij en praktijk vormt volgens dr. van Gorp de kracht van Cirion. Van Gorp: 'Cirion stimuleert en ondersteunt veldonderzoek en fundamenteel wetenschappelijk onderzoek op verschillende continenten. Daardoor ontstaan nieuwe kansen om verschillen in het ziekteverloop in populaties met een verschillende genetische achtergrond te onderzoeken. We kennen een deel van de externe factoren die medebepalend zijn voor het ontstaan en de verspreiding van infectieziekten, zoals armoede, gebrek aan hygiëne, slechte waterzuivering, een grote mobiliteit en een hoge urbanisatiegraad. Maar we hebben geen bevredigende antwoorden op vragen als: waarom leidt HIV in Afrika vaker tot hart- en vaatziekten dan in Europa? En waarom mondt dengue fever in Zuid-Amerika en in Azië vaker uit in de gevreesde bloedende koorts dan in Afrika? Het vinden van sluitende antwoorden op deze vragen zal van levensbelang zijn.’